Actividades francés

Actividades francés

INICIO DE LAS PRÁCTICAS DE DESTREZAS.
EOI CALAHORRA:
Martes de 17:45 a 19 h. Nivel: ciclo B2 (Aula 9)
Jueves de 17:45 a 19 h. Nivel: C1.2 (Aula 9)
Jueves alternos de 15:45 a 16:45 h. Nivel: ciclo B1 (Aula 5)