Tutorías inglés

Tutorías inglés

horario-nivel-basico-ingles-escuela-oficial-de-idiomas-calahorra

horarios-nivel-intermedio-ingles-escuela-oficial-de-idiomas-calahorra

horario-nivel-avanzado-ingles-escuela-oficial-de-idiomas-calahorra

CALAHORRA

GRUPOS
PROFESOR
Aula
Tutoría
A1 – A
Laura Herrero
19
martes de 19:00 a 20:00
A2- A
Belén Sáez
6
miércoles de 15:45 a 16:45
A2 – B
Belén Sáez
6
miércoles de 15:45 a 16:45
B1.1 – A
Andrea Salcedo
18
lunes de 15:45 a 16:45
B1.1 – B
Cristina López
20
martes y jueves de 16:15 a 16:45
B1.1 – C
Cristina López
20
martes y jueves de 16:15 a 16:45
B1.2 – A
Santiago Valenzuela
9
martes y jueves de 17:15 a 18:15
B1.2 – B
Andrea Salcedo
18
lunes de 15:45 a 16:45
B2.1 – A
Andrea Salcedo
18
lunes de 15:45 a 16:45
B2.1 – B
Andrea Salcedo
18
lunes de 15:45 a 16:45
B2.2 – A
Amaia Callejo
16
miércoles y jueves de 16:30 a 16:45
B2.2 – B
Santiago Valenzuela
9
martes y jueves de 17:15 a 18:15
B2.2 – C
Santiago Valenzuela
9
martes y jueves de 17:15 a 18:15
C1.1 – A
Belén Sáez
6
miércoles de 15:45 a 16:45
C1.1 – B
Amaia Callejo
16
miércoles y jueves de 16:30 a 16:45
C1.2 – A
Laura Herrero
19
martes de 19:00 a 20:00
C1.2 – B
Laura Herrero
19
martes de 19:00 a 20:00
C2 – A
Montserrat Martín
17
miércoles de 15:45 a 16:45
C2 – B
Montserrat Martín
17
miércoles de 15:45 a 16:45

ARNEDO

GRUPOS
PROFESOR
Aula
Tutoría
A1
Ana Enciso
martes y miércoles de 15:45 a 16:15
A2
Ana Enciso
martes y miércoles de 15:45 a 16:15
B1.1
Ana Enciso
martes y miércoles de 15:45 a 16:15
B1.2
Ana Enciso
martes y miércoles de 15:45 a 16:15
B2.1
Isabel Comas
jueves de 18:30 a 19:00
B2.2
Isabel Comas
jueves de 18:30 a 19:00

ALFARO

GRUPOS
PROFESOR
Aula
Tutoría
A1
Miriam Esparza
jueves de 18:15 a 18:45
A2
Miriam Esparza
jueves de 18:15 a 18:45
B1.1
Charo Pérez
jueves de 17:30 a 18:00
B1.2
Charo Pérez
jueves de 17:30 a 18:00