Tutorías inglés

Tutorías inglés

horario-nivel-basico-ingles-escuela-oficial-de-idiomas-calahorra

horarios-nivel-intermedio-ingles-escuela-oficial-de-idiomas-calahorra

horario-nivel-avanzado-ingles-escuela-oficial-de-idiomas-calahorra

CALAHORRA

GRUPOS
PROFESOR
Aula
Tutoría
A1 – A
A2- A
BELÉN SÁEZ
6
Martes: de 15:45 a 16:45 horas
A2 – B
BELÉN SÁEZ
6
Martes: de 15:45 a 16:45 horas
B1.1 – A
AMAIA CALLEJO
21
Martes: de 16:15 a 16:45 horas
B1.1 – B
CRISTINA LÓPEZ
20
Martes y Jueves: de 16:30 a 17:00 horas
B1.2 – A
ANA ENCISO
7
Lunes y Miércoles: de 15:30 a 16:00 horas
B1.2 – B
ANA ENCISO
7
Lunes y Miércoles: de 15:30 a 16:00 horas
B2.1 – A
BELÉN SÁEZ
6
Martes: de 15:45 a 16:45 horas
B2.1 – B
ANA ENCISO
7
Lunes y Miércoles: de 15:30 a 16:00 horas
B2.2 – A
B2.2 – B
C1.1 – A
AMAYA ARIZMENDIARRIETA
9
Jueves: de 19:00 a 20:00 horas
C1.1 – B
AMAIA CALLEJO
21
Martes: de 16:15 a 16:45 horas
C1.2 – A
AMAYA ARIZMENDIARRIETA
9
Jueves: de 19:00 a 20:00 horas
C1.2 – B
AMAYA ARIZMENDIARRIETA
9
Jueves: de 19:00 a 20:00 horas
C2 – A
MONTSE MARTÍN
17
Miércoles: de 15:45 a 16:45 horas
C2 – B
MONTSE MARTÍN
17
Miércoles: de 15:45 a 16:45 horas

ARNEDO

GRUPOS
PROFESOR
Aula
Tutoría
A1
CHARO PÉREZ
Lunes y Martes: de 16:15 a 16:45 horas
A2
CHARO PÉREZ
Lunes y Martes: de 16:15 a 16:45 horas
B1.1
CHARO PÉREZ
Lunes y Martes: de 16:15 a 16:45 horas
B1.2
CHARO PÉREZ
Lunes y Martes: de 16:15 a 16:45 horas
B2.1
ISABEL COMAS
Miércoles: de 18:30 a 19:00 horas
B2.2
ISABEL COMAS
Miércoles: de 18:30 a 19:00 horas

ALFARO

GRUPOS
PROFESOR
Aula
Tutoría
B1.1
AITANA TERRERO
Miércoles: de 18:30 a 19:00 horas
B1.2
AITANA TERRERO
Miércoles: de 18:30 a 19:00 horas